O TYM WARTO WIEDZIEĆ! Spis najważniejszych zmian w rozliczaniu PIT 2017/2018.

W rozliczeniu PIT 2017/2018 pojawia się kilka ważnych zmian. Dotyczą one zarówno osób rozliczających się według zasad ogólnych, jak i przedsiębiorców.

 

Osoby rozliczające PIT za 2017 rok według zasad ogólnych powinny pamiętać o trzech fundamentalnych zmianach. Pierwsza z nich to wycofanie formularzy PIT-40 i PIT-12, a co za tym idzie możliwości rozliczenia pracownika przez pracodawcę.

Kolejna ważna zmiana w rozliczaniu PIT za 2017 rok to wyższa kwota wolna od podatku przy rozliczeniu wg. zasad ogólnych czyli na formularzu PIT-36 albo PIT-37. W poprzednich latach wynosiła ona 3091 zł, natomiast w odniesieniu do roku podatkowego 2017 wzrosła do:

  • 6600 zł dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 6600 zł;
  • 6600 zł – 3091 zł dla podstawy od 6600 zł do 11 000 zł;
  • 3091 zł dla podstawy od 11 000 zł do 85 528 zł;
  • 3091 zł – 1 zł dla podstawy od 85 528 zł do 127 000 zł;
  • 0zł dla podstawy przekraczającej 127 000 zł.

W roku 2018 kwota wolna od podatku będzie jeszcze wyższa i wyniesie 8000 zł.

W rozliczeniu PIT za rok 2017 wzrosła także kwota zmniejszająca podatek. W poprzednich latach podatkowych kwota ta była stała i wynosiła 556,02 zł. W myśl zmiany w roku 2017 wzrasta natomiast do 1188 zł, ale jej wysokość zależna jest od wartości podstawy obliczenia podatku. Im podstawa jest wyższa, tym niższa jest kwota zmniejszająca podatek.

Rok podatkowy 2017 to również ostatni rok, w którym obowiązywał limit kosztów uzyskania przychodów w wysokości 42 764 zł dla osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną z przeniesieniem praw autorskich. Według zmian w rozliczeniu PIT za 2018 rok wzrośnie on o 100 proc. i będzie wynosił 85 528 zł.

Zmiany dotyczące ulg w rozliczaniu PIT 2017/2018

W corocznej deklaracji podatkowej można starać się o różnego rodzaju ulgi. Zmiany w rozliczeniu PIT 2018 dotyczą między innymi ulgi za oddanie krwi lub jej składników. Dotychczas było to 130 zł za litr krwi, osocza lub krwinek płytkowych, czerwonych albo białych. Obecnie litr krwi to 350 zł ulgi podatkowej, a przy tym równoważnik 3 litrów osocza, 2 donacji krwinek płytkowych lub czerwonych, a także 0,5 donacji krwinek białych.

Spore zmiany w rozliczaniu PIT za 2017 dotyczą również ulgi z racji działalności badawczej i rozwojowej. W poprzednich latach przedsiębiorcy mogli korzystać z odliczenia ulgi w wysokości 30 proc. przy kosztach osobowych i 20 proc. przy pozostałych kosztach. W roku podatkowym 2017 próg ten podniesiono do 50 proc. dla obu typów kosztów.  Aby otrzymać ulgę B+R należy do deklaracji PIT-36 albo PIT-36L dołączyć załącznik PIT-BP.

Kolejna zmiana w rozliczaniu PIT choć zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 to można ją zastosować w deklaracji za rok 2017.

Zakłada ona, że wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego lub sygnalizującego będą mogły skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości maksymalnie 2280 zł z racji wydatków na psa. Poza tym odliczeń można dokonać także od wydatków na samochód, z którego korzysta osoba niepełnosprawna niezależnie od przyczyny (wcześniej był to tylko transport na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne). Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać również osoba utrzymująca niepełnosprawnego, będąca z nim spokrewniona lub spowinowacona, ale rozliczająca się z urzędem skarbowym wyłącznie w formularzach PIT -28, PIT-36 i PIT-37.

Działalność rolna – zmiany w rozliczaniu PIT

Zmiany w rozliczaniu PIT dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą są również korzystne.

Z podatku została zwolniona sprzedaż produktów roślinnych lub zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, jeśli zysk z niej nie przekracza w skali rocznej 20 000 zł. Rolnik w takim przypadku nie musi wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, a jeśli dochód ze sprzedaży będzie większy niż zakładany limit, rozliczenie dotyczyć będzie jedynie osiągniętej nadwyżki.

Aby rolnik został zwolniony z podatku musi spełnić cztery warunki: musi prowadzić ewidencję sprzedaży, a sama sprzedaż ma odbywać się w miejscu wytworzenia produktów lub na targowisku, bez pośrednictwa osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej, odbiorcami mają być natomiast osoby prywatne, które produkt wykorzystają na potrzeby niekomercyjne.

źródło money

mm